Province Financial Unit Offices

क्र. स. प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय नेपालीमा नाम प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय अंग्रेजीमा नाम ठेगाना लेखा नियन्त्रक टेलिफोन मोबाइल इमेल पान नम्बर फोटो
1 प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, रुकुम पश्चिम Province Financial Unit Office, Rukum West खलँगा, रुकुम श्री यामबहादुर पुन 9857888255 rukum.pfuo59@gmail.com 201371758 img
2 प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, सल्यान Province Financial Unit Office, Salyan खलँगा, सल्यान श्री जयप्रसाद पाण्डे 088-520076 9857855551 salyan.pfuo60@gmail.com 201339554 img
3 प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, डोल्पा Province Financial Unit Office, Dolpa दुनै, डोल्पा श्री कमलबहादुर रोकाया 087-550173 9858366061 dolpa.pfuo61@gmail.com 201373471 img
4 प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, जुम्ला Province Financial Unit Office, Jumla खलँगा, जुम्ला श्री धनप्रसाद शर्मा 087-520322 9858391322 jumla.pfuo62@gmail.com 201327153 img
5 प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, मुगु Province Financial Unit Office, Mugu गमगढी, मुगु श्री ज्ञानबहादुर वली 087-460309 9858322517 mugu.pfuo63@gmail.com 201551996 img
6 प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, हुम्ला Province Financial Unit Office, Humla सिमकोट, हुम्ला श्री रामदत्त पाण्डे 9858320207 humla.pfuo64@gmail.com 201379501 img
7 प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, कालीकोट Province Financial Unit Office, Kalikot खाँडाचक, कालीकोट श्री रामदत्त देबकोटा 087-440382 9858322536 kalikot.pfuo65@gmail.com 201401789 img
8 प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, कालिकोट Province Financial Unit Office, Kalikot खलँगा, कालिकोट श्री नरदल बुढा 089-430265 9858080265 jajarkot.pfuo66@gmaol.com 201401789 img
9 प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, दैलेख Province Financial Unit Office, Dailekh दैलेख श्री हरिबहादुर थापा 089-590011 9858033012 dailekh.pfuo67@gmail.com 201311020 img