प्रदेश लेखा ईकाइ कार्यालय

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय:            लेखा नियन्त्रक :                         मोबाइल नं. :                                          इमेल:                                                                 फोन नं. : 

पश्चिम रुकुम                               श्री यामबहादुर पुन                         9844912925                              rukum.pfuo59@gmail.com   

सल्यान                                       श्री जयप्रसाद पाण्डे                       9858320678                          salyan.pfuo60@gmail.com                          088520076

 डोल्पा                                         श्री कमलबहादुर रोकाया              9858027678                          dolpa.pfuo61@gmail.com                            087550173

जुम्ला                                            श्री धनप्रसाद शर्मा                        9858322345                          jumla.pfuo62@gmail.com                              087520322

मुगु                                                श्री ज्ञानबहादुर वली                     9858322517                           mugu.pfuo63@gmail.com                             087460309

हुम्ला                                            श्री रामदत्त पाण्डे                            9858320207                       humla.pfuo64@gmail.com                           

कालिकोट                                 श्री रामदत्त देबकोटा                      9858322536                           kalikot.pfuo65@gmail.com                          087440382

जाजरकोट                                 श्री नरदल बुढा                              9848208087                            jajarkot.pfuo66@gmaol.com                         089430265

दैलेख                                         श्री हरिबहादुर थापा                        9841504014                             dailekh.pfuo67@gmail.com                        089590011