प्रदेश लेखा ईकाइ कार्यालय

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय:            लेखा नियन्त्रक :                         फोन न. :                                          इमेल:   

पश्चिम रुकुम                               श्री यामबहादुर पुन                         9844912925                              rukum.pfuo59@gmail.com   

सल्यान                                         श्री रमेशबहादुर भन्डारी                9858320678                          salyan.pfuo60@gmail.com   

 डोल्पा                                         श्री कमलबहादुर रोकाया              9858027678                          dolpa.pfuo61@gmail.com

जुम्ला                                            श्री धनप्रसाद शर्मा                        9858322345                          jumla.pfuo62@gmail.com

मुगु                                                श्री ज्ञानबहादुर वली                     9858322517                           mugu.pfuo63@gmail.com

हुम्ला                                            श्री रामदत्त पाण्डे                            9858320207                       humla.pfuo64@gmail.com

कालिकोट                                 श्री रामदत्त देबकोटा                      9858322536                           kalikot.pfuo65@gmail.com

जाजरकोट                                 श्री नरदल बुढा                              9848208087                            jajarkot.pfuo66@gmaol.com

दैलेख                                         श्री हरिबहादुर थापा                        089590011                             dailekh.pfuo67@gmail.com